.

Προς παράταση για τα δικαιολογητικά του νόμου Κατσέλη

Παράταση από 45 έως 90 ημέρες αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση στους περίπου 100.000 δανειολήπτες που καλούνται να επικαιροποιήσουν μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου τα αιτήματα υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη περιμένοντας την υπόθεσή τους να εκδικαστεί στα Ειρηνοδικεία.

Η παράταση κρίνεται σκόπιμη καθώς οι τράπεζες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα χιλιάδες αιτήματα παροχής στοιχείων που υποβάλλουν οι δανειολήπτες, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος να τεθούν αυτομάτως εκτός των προστατευτικών διατάξεων του νόμου.

Το πρόβλημα είναι σε γνώση της κυβέρνησης εδώ και αρκετές εβδομάδες.

Η υποχρέωση επικαιροποίησης αφορά όλους όσοι είχαν υποβάλει αιτήσεις πριν από τις 19 Αυγούστου 2015 και περιμένουν να συζητηθεί η υπόθεσή τους στα δικαστήρια, ενώ δεν προκύπτει καμία υποχρέωση για αιτήσεις οι οποίες έχουν πάρει οριστική δικάσιμο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2016.

Στον σχετικό νόμο αναφέρεται πως η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει με υπαιτιότητά του τα στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010, που με τη σειρά της σημαίνει ότι η υπόθεση παύει να υφίσταται πριν εκδικαστεί και παράλληλα ο δανειολήπτης χάνει το δικαίωμα να υποβάλει νέα αίτηση πριν περάσουν δύο χρόνια.

Τα δικαιολογητικά που καλούνται να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν οι δανειολήπτες είναι τα εξής:

1. Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015.

2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015.

3. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

6. Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων.

7. Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Συντάκτης: Βασίλης Γεώργας, efsyn.gr