ΠΟΛ.1006/10.1.2007

Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1003149 /174/50/Α0014
ΠΟΛ: 1006

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α΄, Β΄, Ε΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφ. : Ν. Σαϊτάνης
Τηλ. : 210 3647202-5
FAX : 210 3645413
E-mail : fpa-a1@ky.ypoik.gr

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του νέου Φορολογικού Νόμου, που αφορούν θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 20-25 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276Α /22-12-2006) «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις», που αφορούν θέματα εφαρμογής ΦΠΑ και τα οποία τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, ανάλογα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος με την οποία θα δίνονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Γενικός Δ/ντής Φορολογίας
Σπ. Βούλγαρης