ΠΟΛ.1012/22-01-07

Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2007

Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο θέμα και προκειμένου να καταστεί ευχερέστερος ο έλεγχος της υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., σας κοινοποιούμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το έγγραφο της ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Σ.Υ.Ε.), όπου ορίζονται τα κατώφλια εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT, όπως αυτά ισχύουν από 01/01/2007 - βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 άρ. 10 παρ. 3 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 18/01/2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 822/Γ4-71 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Στατιστικά Κατώφλια έτους 2007.

Σας ενημερώνουμε ότι για το έτος 2007 το κατώφλι εξομοίωσης για τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων INTRASTAT όπως αυτό ισχύει από 1/1/2007 - βάσει του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004 άρθρο 10 παράγραφος 3 - διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2007  
ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
55.000 € 55000

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου να ενημερωθούν οι Δ.Ο.Υ. για την νέα αλλαγή.