Ερώτηση

36. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ : ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΑΠΤΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΕΡΝΕΙ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ..  
Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΜΗΝΑ . ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ  ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ) ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ? Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΜΕ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΤΠΥ; ΤΙ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Απάντηση

Όσον αφορά για το είδος του στοιχείου θα σας εκδώσει η άλλη εταιρεία ( που σας παρέχει την πισίνα ) βάσει των γενικών διατάξεων του ΚΦΑΣ θα είναι Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ,αθεώρητο.
“Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).”

Όπως διευκρινίζεται από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ και την ερμηνευτική εγκύκλιο, από την 01/01/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 10 του προισχύσαντος ΚΒΣ.
Τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά την εξάντληση τους, τα “νέα” έντυπα καταχώρισης των ασφαλών πληροφοριών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».
Έπίσης με την ΠΟΛ1036/2013 διευκρινίζεται ότι, οι υπόχρεοι της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. μπορεί να θεωρήσουν τα έντυπα απεικόνισης ασφαλών πληροφοριών και με τους αντίστοιχους κωδικούς θεώρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).

Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν τα έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών γίνεται ξεκάθαρο με την ΠΟΛ 1036/2013
“Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του ασθενή χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδομένα όπως την ώρα επίσκεψης). Οι πληροφορίες αναγράφονται άμεσα με την έναρξη της παροχής όπως αναφέρεται στην ενότητα «χρόνος καταχώρισης» της παραγράφου 23 του άρθρου 4 της ερμηνευτικής εγκυκλίου με εξαίρεση τις πληροφορίες εκείνες που σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του Κ.Β.Σ. καταχωρούντο σε διαφορετικό χρόνο της έναρξης της παροχής, οι οποίες μπορεί να συνεχίσουν να καταχωρούνται στον οριζόμενο με τις προϊσχύουσες διατάξεις χρόνο. Τέτοιες πληροφορίες είναι τα «λοιπά δεδομένα»(π.χ. φάρμακα κλπ. που καταχωρούνται από τις κλινικές μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας).”
 

Η ομάδα της AST BOOKS.