Ερώτηση

26. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΦΑΣ.
1. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙ ΜΕ ΦΤΜ ΘΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΥ ΘΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ
ΘΕΩΡΙΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ.
2. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΥ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΩΡΗΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ.
3. ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΞΕΙ  ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΑΣ. ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΦΤΜ Ή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Απάντηση

1ο ερώτημα.

Η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, ήτοι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου, ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης πώλησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και ο πράκτορας κρατικών λαχείων, εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988.
Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1037/1992, προβλέπονται τα εξής:
1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
(.......)
δ) Στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).

Τέλος, στο άρθρο 1 του Ν. 1809/1988 προβλέπεται ότι επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του (π.χ έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις κ.λπ.)

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από 28/02/2013 είστε υποχρεωμένος στην έκδοση ΤΠΥ αθεώρητου όσον αφορά την συναλλαγή σας με άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το Δημόσιο, αγρότες κτλ.
Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θεωρούμε ότι είναι υποχρεωτική η έκδοση των αποδείξεών σας μέσω φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ), εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΟΛ 1037/1992  και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (εκσκαφές που θεωρούνται τεχνικά έργα – παροχή εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων) όπου μπορείτε να εκδίδεται ΑΠΥ χειρόγραφα από θεωρημένα μπλοκ.

2ο  ερώτημα
Πολ 1023/2010
1. Εντάσσεται από 1/4/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.:
α) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου.
β) Ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητής πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.
3. Από τις 1 Απριλίου 2010 και εφεξής οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ως ακολούθως:
α) για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του Ν. 1809/1988, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και όταν χρησιμοποιείται Φορολογική Ταμειακή Μηχανή αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τμήμα) για κάθε είδος καυσίμου, η συνολική ημερήσια αξία του οποίου εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης "Ζ".
β) για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, με τον προβλεπόμενο τρόπο από τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ ΠΟΛ. 1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307).
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΟΛ 1034/2008
Έκδοση παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης ( diesel ) θέρμανσης
1. Οι επιτηδευματίες ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης σε όλα τα στάδια, αρχής γενομένης από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) που τηρούν, ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο εδάφιο γ΄ της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται από την 15η Φεβρουαρίου 2008 να εκδίδουν όλα τα παραστατικά αξίας (συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης), διακίνησης κ.λ.π. για τις συναλλαγές του είδους αυτού από ειδικά τριπλότυπα στελέχη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. με την επιπλέον προσθήκη στα στοιχεία του εκδότη του αριθμού μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και στον τίτλο που φέρουν κατά περίπτωση, της ένδειξης «πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης».
Ο αριθμός μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. αναγράφεται επίσης και στα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου στην περίπτωση που και αυτός είναι από τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας. Στο δεύτερο αντίτυπο των ως άνω παραστατικών αναγράφεται ακόμη και η ένδειξη «Για το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».
Παρέχεται η δυνατότητα να μην εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία από τριπλότυπα στελέχη οι επιτηδευματίες που έχουν λάβει αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ., εφόσον τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και μόνο για τις συναλλαγές τους με πρόσωπα που επίσης έχουν λάβει αριθμό μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
2. Για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης από τους ως άνω επιτηδευματίες και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν ή την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων εκδίδονται, από την 15η Φεβρουαρίου 2008, αποδείξεις λιανικής πώλησης από έντυπα θεωρημένα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά σημαινόμενα με τη χρήση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του Ν. 1809/1988, στις οποίες πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. και της παραγράφου 1 ανωτέρω, αναγράφονται ως στοιχεία του περιεχομένου τους και οι ακόλουθες ενδείξεις:
2.1. Το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του προσώπου το οποίο βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη, και στην περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα - πολυκατοικίες διπλοκατοικίες κ.λ.π. - και υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, ο Α.Φ.Μ. του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ασκεί την επαγγελματική διαχείριση και το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συναποφασισθεί και ορισθεί ως συνδιαχειριστής.
2.2. Ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου στη θέρμανση του οποίου αφορά η σχετική προμήθεια του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.
2.3. Η ακριβής διεύθυνση που παραδίδεται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) και η ώρα παράδοσης αυτού, το είδος του, ο αριθμός του σχετικού Δ.Α. ή Σ.Δ.Α. με το οποίο διακινήθηκε η σχετική πωληθείσα ποσότητα, η ποσότητα που παραδόθηκε, η συνολική της αξία και το είδος του μεταφορικού μέσου καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ, εγκύκλιος 1004/2013 οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Ακόμη σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, προβλέπεται ότι:

Στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές που διενεργούνται με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής.

Όσον αφορά στα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τη διάθεση των αγαθών που διακινούνται με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή βιβλίο κινητής αποθήκης, έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:

Ανάλογα με τον τρόπο διάθεσης, εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και το είδος που διατίθεται ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής συναλλαγής.

Επισημαίνεται ότι η απόδειξη λιανικής συναλλαγής για την πώληση αγαθών, τα οποία διακινήθηκαν με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής εκδίδεται μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής των αγαθών, είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων που ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Στα στοιχεία λιανικής συναλλαγής που εκδίδονται κατά τα ανωτέρω, όταν δεν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται το είδος και οι ποσότητες των αγαθών που πωλούνται.

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 1809/1988, προβλέπεται ότι:
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σε ειδικές μόνο περιπτώσεις, οι οποίες είναι οι εξής:
Συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του (π.χ έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις κ.λπ.)

Σύμφωνα με όλα όσα σας παραθέσαμε παραπάνω, θεωρούμε ότι για τις συναλλαγές που γίνονται εκτός της επαγγελματικής σας εγκατάστασης, μπορείτε να εκδίδετε χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών, είναι αθεώρητες.

3ο ερώτημα

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1083/2003 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων οι υπόχρεοι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ.
Επιπλέον, τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
“Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι τα βιβλία του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, τηρούνται αθεώρητα, με εξαίρεση τα έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, τα οποία τηρούνται θεωρημένα ή με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (με Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σήμανσης με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 των εν λόγω εντύπων).” ΠΟΛ 1004/2013
Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, οι ως άνω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για τις συναλλαγές που καταχωρούνται στα θεωρημένα έντυπα παροχής πρόσθετων πληροφοριών, εκδίδουν τις ΑΠΥ αθεώρητες, ενώ για τις συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σε αυτά τα έντυπα (εκτός εγκατάστασης, άμεση έκδοση κτλ) εκδίδουν τις αποδείξεις είτε με σήμανση από μηχανισμό του ν. 1809/1988, είτε απο θεωρημένα χειρόγραφα μπλοκ.

Το ΤΠΥ προς το Δημόσιο εκδίδεται αθεώρητο. “1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο.” Άρθρο 6 παρ.1 Ν. 4093/2012
“Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).”( ΠΟΛ 1004/2013 )

Σας επισημαίνουμε επίσης πως τα ήδη θεωρημένα έντυπα, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για την καταχώριση των απαιτούμενων πληροφοριών, μέχρι την εξάντλησή τους, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τα νέα ( μετά την εξάνληση των πρόσθετων βιβλίων ) έντυπα καταχώρισης των πληροφοριών αυτών θεωρούνται στη Δ.Ο.Υ. με κωδικό TAXIS «332» και με περιγραφή «ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4».

Σας διευκρινίζουμε λοιπόν, πως δεν έχετε υποχρέωση έκδοσης ΑΛΣ μέσω ΦΤΜ.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.