Ερώτηση

328AA Θα ήθελα να σας ρωτήσω για περίπτερο που  πουλά τσιγάρα και τηλεκάρτες μεταξύ άλλων εμπορευμάτων, εάν οι  τηλεκάρτες   υπολογίζονται στην απογραφή  10% έναρξης  και λήξης κατά τον υπολογισμό του κόστους  πωληθέντων στο Ε3Σας ευχαριστώ

 

Απάντηση

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ερώτησης σας  αναφέρεστε σε ενδιάμεσο επιτηδευματία με βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Η ΠΟΛ 1056/2008, στο συγκεκριμένο ερώτημα δίνει την εξής απάντηση:

4. Περαιτέρω και όσον αφορά τον τρόπο εμφάνισης στα βιβλία των ως άνω επιτηδευματιών των δαπανών που πραγματοποιούν για την απόκτηση των εν λόγω ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
α) Επιτηδευματίες που παρέχουν τις συγκεκριμένες υπηρεσίες (π.χ. επιχειρήσεις καρτών κινητής τηλεφωνίας)
Οι δαπάνες που πραγματοποιούν (όπως αγορών κενών καρτών και λοιπών εξόδων), συνιστούν για τους εν λόγω επιτηδευματίες δαπάνες για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και καταχωρούνται, όταν τηρούνται βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, σε οικείο λογαριασμό της Ομάδας 6 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Εννοείται βέβαια ότι, αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης υφίστανται αδιάθετα τέτοια ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα μέσα, τότε για τον λογαριασμό αυτόν είναι αναγκαίο να γίνουν εγγραφές τακτοποίησης, έτσι ώστε ο λογαριασμός αυτός να εμφανίζει τις δεδουλευμένες σε αυτή τη διαχειριστική χρήση δαπάνες, δηλαδή τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα εν λόγω ηλεκτρομαγνητικά ή άλλα μέσα τα οποία διατέθηκαν μέσα στη διαχειριστική χρήση.
Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και όταν τηρούνται βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
β) Ενδιάμεσοι επιτηδευματίες
αα) Με βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ .......

.................................................................
ββ) Με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ
Για τους επιτηδευματίες αυτούς ισχύουν ανάλογα όσα αναφέρονται στην περ. α’ αυτής της παραγράφου.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, επειδή μιλάμε για βιβλία Β΄κατηγορίας και για ενδιάμεσο επιτηδευματία, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ποσά ως δαπάνες και δεν θα μπουν ως εμπορεύματα στο ε3

Τα παραπάνω συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

Η ομάδα της AST BOOKS.