Σημαντικές απώλειες υπέστη και το 2012 ο εγχώριος κλάδος του λιανικού εμπορίου ειδών ένδυσης και υπόδησης, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat ΑΕ.
Η οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, έχουν αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα και τη ψυχολογία των καταναλωτών, περιορίζοντας δραστικά τη ζήτηση για είδη ένδυσης και υπόδησης, κυρίως επωνύμων.
Σύμφωνα με τον δείκτη όγκου της ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 ο τομέας ένδυσης-υπόδησης κατέγραψε υποχώρηση 18,8% (η μεγαλύτερη απώλεια συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου), ενώ τους πρώτους 8 μήνες του 2012 η πτώση έγινε εντονότερη (-21,5% σε ετήσια βάση). Η σωρευτική μείωση, σε σχέση με το 2005 ανέρχεται σε περίπου 30%.

Σύμφωνα με τη Hellastat, υπό τις αρνητικές αυτές συνθήκες, οι λιανέμποροι υιοθετούν πρακτικές όπως ανεπίσημες εκπτώσεις, εκπτώσεις για μέλη, προσφορές για αγορές περισσότερων ειδών, δωροκουπόνια κ.α. οι οποίες ωστόσο μειώνουν τα περιθώρια κερδοφορίας τους. Σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν επίσης ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων, καθώς και η προσπάθεια για διάθεση αποθεμάτων περασμένων σεζόν, σε τιμές ακόμα και κάτω του κόστους.
Οι εταιρείες είναι αντιμέτωπες με τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που προκαλούν οι εισαγωγές ενδυμάτων χαμηλού κόστους από ασιατικές κυρίως χώρες (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν κ.ά.), ενώ πολλά από αυτά τα προϊόντα εμπορεύονται παράνομα. Η αρνητική εικόνα του κλάδου συμπληρώνεται από το μεγάλο αριθμό καταστημάτων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.
Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 235 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών του δείγματος το 2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 7,5%, στα 1,28 δισ. ευρώ. Το 80% των εταιρειών σημείωσαν κάμψη πωλήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -15,4%.
Επιπλέον, το 2011 εμφανίστηκαν λειτουργικές ζημιές ύψους 13,78 εκατ. ευρώ (από κέρδη 42 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος), ενώ οι προ φόρων ζημιές επεκτάθηκαν κατά 36%, στα 134 εκατ. ευρώ. Ζημίες σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων κατέγραψαν 6 στις 10 εταιρίες.
Το περιθώριο μικτών κερδών μειώθηκε περαιτέρω σε 34,5% (-2 μονάδες από το 2010), ως συνέπεια των χαμηλών τιμών και προσφορών. Το περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησε σε 1,8%, ενώ το περιθώριο κερδών προ φόρων (ΚΠΦ) κατέστη αρνητικό για δεύτερη χρονιά (-4,8%).
Ο δείκτης γενικής ρευστότητας σχηματίστηκε στο 1,04 ενώ η άμεση υπολείπεται της μονάδας (0,44). Τα Αποθέματα διακρατήθηκαν για περίοδο 186 ημερών. Το επαρκές διάστημα αποπληρωμής των προμηθευτών οδήγησε τον Εμπορικό Κύκλο στο ευνοϊκό επίπεδο των -14 ημερών. Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 2,1 προς 1.
Λόγω των επιδεινούμενων περιθωρίων κερδοφορίας, η Αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) το 2011 κατέστη αρνητική, φθάνοντας στο -1,8%.

πηγή: www.express.gr