ΕΝΤΟΣ των στόχων κινείται η εκτέλεση του προϋπολογισμού, που στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου εφέτος σημείωσε πρωτογενές έλλειμμα 330 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012, που ήταν 1,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο στόχος για το πρωτογενές έλλειμμα στο πρώτο τετράμηνο εφέτος είχε τεθεί στα 3,6 δισ. ευρώ. Οι θετικές εξελίξεις στο έλλειμμα του προϋπολογισμού οφείλονται στην σημαντική μείωση των πρωτογενών δαπανών και στην μεγαλύτερη αύξηση των φόρων εισοδήματος και περιουσίας. Αντιθέτως, υστέρηση εμφανίζουν οι εισπράξεις από το ΦΠΑ, λόγω της ύφεσης και της ταμειακής ασφυξίας των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου, στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζεται έλλειμμα ύψους 2,449 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 9,148 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 5,740 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,719 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 762 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου για το πρώτο τετράμηνο (14,957 δισ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 14.003 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 106 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι του στόχου (13.897 εκατ. ευρώ).

Από το υπουργείο Οικονομικών σημειώνεται επίσης ότι τον Απρίλιο τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι φόροι ανήλθαν στο ύψος των στόχων που είχαν τεθεί, γεγονός που, ιδίως για τους έμμεσους φόρους, συμβαίνει για πρώτη φορά εφέτος. 

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι:

α) ο ΦΠΑ, όλων των κατηγοριών, κατά 66 εκατ. ευρώ ή 5,1%, εκ των οποίων 43 εκατ. προέρχονται από το ΦΠΑ πετρελαιοειδών,

β) ο ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 8 εκατ. ευρώ ή 2,2%,

γ) τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 101 εκατ. ευρώ ή 27,6%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος κατά 40 εκατ. ευρώ ή 7,1%,
β) τους φόρους περιουσίας κατά 69 εκατ. ευρώ ή 51%,
γ) τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα ο ΕΦΚ καπνού, κατά 36 εκατ. ευρώ ή 19,1%,
δ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 14 εκατ. ή 51,1% κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών ΦΠΑ.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο τετράμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1,715 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 655 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,060 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 18,168 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,529 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (20,697 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,615 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,451 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,123 δισ. ή σε ποσοστό 28,2%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 2,059 δισ. ευρώ ή ποσοστό 12,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,299 δισ. ευρώ ή ποσοστό 71,4% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI) καταβλήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012.

πηγή: www.express.gr