ΜΕΙΩΣΗ κατά 7,8% σημείωσε η αξία των εξαγωγών το Μάρτιο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τις εμπορευματικές συναλλαγές. 
Αναλυτικότερα: 
•    H αξία των εισαγωγών - αφίξεων το Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 3.654,6 εκατ. ευρώ έναντι 5.188,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 29,6%. 
•    Η αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 παρουσίασε μείωση 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012. 
•    H αξία των εξαγωγών - αποστολών το Μάρτιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.074,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.250,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012,παρουσιάζοντας μείωση 7,8%. 
•    Η αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 παρουσίασε αύξηση 11,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012. 

πηγή: www.express.gr