ΜΙΚΡΗ παράταση στην υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ του ΕΣΠΑ έως τις 16 Μαΐου, μόνο για τους ενδιαφερόμενους που θα έχουν ανοίξει κωδικούς έως σήμερα 10 Μαΐου, δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης. 
Πρόκειται για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών», το οποίο προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013, με προθεσμία υποβολής των προτάσεων κατά το διάστημα από 25 Φεβρουαρίου έως 25 Απριλίου 2013. Ακολούθησε παράταση έως τις 10 Μαΐου. 
Ωστόσο, λόγω προβλημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων λόγω αύξησης της υποβολής προτάσεων με γεωμετρική πρόοδο τις τελευταίες ημέρες αλλά και επίμονων αιτημάτων από τους συλλογικούς φορείς των μικρομεσαίων, δόθηκε και νέα παράταση έως την Πέμπτη 16/5 και ώρα 17.00 μόνο για όσους υποψηφίους θα έχουν ανοίξει κωδικό στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τη λήξη της αρχικής προθεσμίας, δηλαδή σήμερα Παρασκευή 10 Μαΐου και ώρα 17.00. Σημειώνεται ότι δεν αλλάζει η καταληκτική προθεσμία φυσικής υποβολής των φακέλων, η οποία παραμένει η 20ή Μαΐου, ώστε να μην καθυστερήσει η αξιολόγηση των προτάσεων. Έτσι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν εγκαίρως τις προτάσεις τους δεν θα "τιμωρηθούν" εξαιτίας εκείνων που προτίμησαν να προσέλθουν στη λήξη της προθεσμίας. 
Σε ό,τι αφορά το ρυθμό υποβολής των αιτήσεων πρέπει να σημειωθεί ότι από 25/2/2013 έως και 25/4/2013 (αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων) υποβλήθηκαν 906 προτάσεις. Από 26/4 έως και 6/5, 1.523 προτάσεις. Από την Τρίτη 7/5 έως χθες Πέμπτη 9/5 και ώρα 17.00 οι υποβολές ανήλθαν σε 3.059. Συνολικά οι προτάσεις ανήλθαν σε 5.488. Πλέον των παραπάνω οριστικοποιημένων προτάσεων, σε επεξεργασία (ανοιχτοί κωδικοί στο σύστημα) υπάρχουν ακόμη 24.710 προτάσεις. 
Με βάση αυτά τα δεδομένα στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζεται ότι «οι συνεχείς παρατάσεις προθεσμιών αυτού του είδους δεν αποτελούν ευκταία κατάσταση, πολύ δε περισσότερο αν οδηγούν σε καθυστέρηση της αξιολόγησης και της εκταμίευσης των επιχορηγήσεων προς τους επενδυτές».

πηγή: www.express.gr