Ερωτήσεις

377ΑΑ. ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012  ΕΙΧΑΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 1,5 ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ 01/01/2013 ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ  ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η' ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ;

 

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 :

Άρθρο 4

Παράγραφοι 2 έως 6.
Ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Με τις διατάξεις των παραγράφων αυτών οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται, από 1/1/2013, σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη αυτή αποτελούν η μορφή της επιχείρησης, το αντικείμενο των εργασιών και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων. Ειδικότερα:

Παράγραφος 5.
Όρια ένταξης σε κατηγορία βιβλίων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζονται τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, τα οποία ίσχυαν και με τις προηγούμενες διατάξεις και είναι:

Απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) μέχρι και 1.500.000 ευρώ
Διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας) πάνω από 1.500.000 ευρώ


Παράγραφος 6.
 

Προαιρετική τήρηση βιβλίων ανώτερης κατηγορίας.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι ίδιες με τις προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων.

Ν.4093/2012

Άρθρο 4

6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεταιμε την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως δεν είναι υποχρεώτική η ένταξή σας σε βιβλία με το απλόγραφικό σύστημα.

Η ομάδα της AST BOOKS.