ΝΕΟΥΣ κανόνες προκειμένου οι Ευρωπαίοι πολίτες όχι μόνο να μπορούν να «ανοίξουν» τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, ακόμη και εάν δεν κατοικούν σε αυτή, αλλά και να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν πλήρως τις προμήθειες που καλούνται να πληρώσουν, πρότεινε χθες η Κομισιόν και ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς Μισέλ Μπαρνιέ. 

Όπως τόνισε ο Μ. Μπαρνιέ, «σήμερα, η έλλειψη πρόσβασης σε βασικό τραπεζικό λογαριασμό καθιστά την καθημερινή ζωή δύσκολη και πιο ακριβή. Οι νέες προτάσεις μας θα δώσουν τελικά σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό, να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία όπου ζουν και να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς. Καθιστώντας ευκολότερη τη σύγκριση των εξόδων και την αλλαγή τραπεζικών λογαριασμών, ελπίζουμε επίσης ότι θα βελτιωθούν οι προσφορές των τραπεζών και θα μειωθεί το κόστος. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις μας είναι επωφελείς για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς θα υπάρχουν πρόσθετα κίνητρα για διασυνοριακή προσφορά προϊόντων και είσοδο σε νέες αγορές».

Παράλληλα, μελέτες της Επιτροπής υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες τράπεζες δεν εξηγούν με κατανοητό τρόπο στους πελάτες τους το ύψος των προμηθειών που πρέπει να πληρώσουν, ενώ εκτιμάται ότι περίπου  58 εκατ. πολίτες της ΕΕ δεν διαθέτουν καθόλου τραπεζικό λογαριασμό, με τα μεγαλύτερα ποσοστά να καταγράφονται σε χώρες όπως οι Βουλγαρία και Ρουμανία. 

Η Κομισιόν επικεντρώνει την προσοχή της σε τρεις τομείς: α. Δυνατότητα σύγκρισης των εξόδων για λογαριασμούς πληρωμών, με στόχο να καταστεί ευκολότερο για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τα έξοδα που επιβάλλονται από τις τράπεζες για λογαριασμούς πληρωμών και από άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ, β. Αλλαγή λογαριασμού πληρωμών: θεσπίζεται μία απλή και αρκετά γρήγορη διαδικασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν λογαριασμό πληρωμών από μια τράπεζα σε άλλη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και γ. Πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών: προσφέρεται η δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ να ανοίξουν λογαριασμό πληρωμών χωρίς να είναι κάτοικοι της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών. 
Επιπλέον, αυτές οι διατάξεις θα παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους κατάστασης, να ανοίγουν λογαριασμό πληρωμών, που τους επιτρέπει να εκτελούν βασικές λειτουργίες, όπως να εισπράττουν το μισθό, τις συντάξεις και τα επιδόματά τους, να πληρώνουν τους λογαριασμούς των υπηρεσιών κοινής ωφελείας κ.λπ.

πηγή: www.express.gr