ΠΤΩΣΗ κατά 44,8% σημείωσε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο εφέτος σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ο οικοδομικός όγκος στο εφετινό δίμηνο Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου μειώθηκε κατά 38,5% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2012. 
Αναλυτικότερα: 
•    Το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013 ανήλθε σε 1.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 45,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 48,0% στην επιφάνεια και κατά 47,0 % στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
•    Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 1.230 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 748,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 45,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 46,2% στην επιφάνεια και κατά 44,8% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
•    Αντίστοιχα το μέγεθος της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013 στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,5 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για το μήνα Φεβρουαρίου 2013 είναι 1,6%.
•    Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από το Μάρτιο 2012 έως το Φεβρουάριο 2013, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 20.791 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.917,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.311,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή μείωση κατά 42,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,1% στην επιφάνεια και κατά 34,7% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.
•    Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2012-Φεβρουαρίου 2013, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 43,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,7% στην επιφάνεια και κατά 35,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο για την ανωτέρω περίοδο είναι 4,1%.
•    Το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 40,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 39,5% στον όγκο σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του έτους 2012.
•    Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 40,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 36,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.

πηγή: www.express.gr