Σχετικά με δημοσιεύματα περί δήθεν ολιγωρίας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τις υποθέσεις των εμβασμάτων του εξωτερικού, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τα εξής:

 •         Το Υπουργείο, προχώρησε στην επεξεργασία των στοιχείων και την αποστολή επιστολών προς τους φορολογουμένους στο τέλος του 2012 δίνοντας την ευκαιρία σε όσους είχαν την δυνατότητα να δικαιολογήσουν τα χρήματα των εμβασμάτων να το κάνουν.

•         Η προθεσμία για την υποβολή των στοιχείων, στην ειδική εφαρμογή που φτιάχτηκε από την ΓΓΠΣ για αυτόν τον σκοπό, αλλά και για την υποβολή του υποστηρικτικού φακέλου, επεκτάθηκε ώστε να δοθεί σε όλους η δυνατότητα ανταπόκρισης, χωρίς αποκλεισμούς.

•         Η Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που ανέλαβε την εκπόνηση του σχεδίου ελέγχου, έχει αναπτύξει αναλυτικό ελεγκτικό σχεδιασμό ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση.

•         Σύμφωνα με αυτόν τον σχεδιασμό, οι πρώτες υποθέσεις δόθηκαν ήδη στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), ώστε να δημιουργηθούν τα σωστά ελεγκτικά πρωτόκολλα και να ελεγχθεί κεντρικά η νομική βάση των υποθέσεων.

•         Έχει γίνει πλήρης ανάλυση των στοιχείων των υποθέσεων ώστε να στοχευθούν οι σημαντικότερες και οι πιο ουσιαστικές από αυτές και να ελεγχθούν, οι μεγαλύτερες από το ΚΕΦΟΜΕΠ και οι μικρότερες από τις κατά τόπους ΔΥΟ.

•         Οι πρόσφατες αποφάσεις σε σχέση με τα κριτήρια στόχευσης και τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή ολοκλήρωση των ελέγχων και ως εκ τούτου έπρεπε να ολοκληρωθεί η σύνταξη και υπογραφή τους πριν να εκκινήσει η διαδικασία ελέγχου.

Σε κάθε περίπτωση, αν και το Υπουργείο ήταν πάντα προσεκτικό και δεν έκανε εκτιμήσεις για το μέγεθος της φοροδιαφυγής που αυτές οι υποθέσεις υποκρύπτουν, είναι δεδομένο πως δίνουμε μεγάλη σημασία στην επιτυχή έκβαση και στον σωστό χειρισμό των ελέγχων.

Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει κανένας να ανησυχεί πως δεν θα μπορέσει να δικαιολογήσει χρήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί, όπως και κανένας δεν θα πρέπει να ελπίζει πως θα μπορέσει να κρύψει εισοδήματα που δεν είναι φορολογημένα. Κάθε προσπάθειά μας, θα είναι προς αυτή την διπλή στόχευση.