Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου

Μέσα στους στόχους η είσπραξη φόρων για το 1ο Τρίμηνο του 2013

Οι ΔΟΥ ανταποκρίνονται στον συνεχή αγώνα για την είσπραξη των εσόδων

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις ΔΟΥ τα έσοδα όχι μόνο κινήθηκαν μέσα στους στόχους που έχουν τεθεί από την πολιτική ηγεσία αλλά σε θετικότερα μεγέθη γεγονός που καταδεικνύει τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια της Χώρας για αντιστροφή του κλίματος ύφεσης. Σε συνολικό επίπεδο, για το Α΄τρίμηνο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν βάσει στοχοθεσίας  6,20 δισ. ευρώ ενώ εισέπραξαν 6,21 δις. ευρώ, ήτοι 0,1% αύξηση σε σχέση με το στόχο.

Τα αποτελέσματα για τον κάθε μήνα ξεχωριστά, βάσει των οριστικών στοιχείων, έχουν ως εξής:

για το μήνα Ιανουάριο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν βάσει στοχοθεσίας 2,86 δισ. Ευρώ, ενώ εισέπραξαν 2,91 δισ. ευρώ, ήτοι 1,8% αύξηση σε σχέση με το στόχο.

 για το μήνα Φεβρουάριο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν βάσει στοχοθεσίας 1,55 δισ. Ευρώ, ενώ εισέπραξαν 1,67 δισ. ευρώ, ήτοι 7,8% αύξηση σε σχέση με το στόχο.

για το μήνα Μάρτιο 2013 οι Δ.Ο.Υ. έπρεπε να εισπράξουν βάσει στοχοθεσίας 1,79 δισ. ευρώ ενώ εισέπραξαν1,62 δισ. ευρώ, ήτοι 9,3% μείωση σε σχέση με το στόχο.

Τονίζεται πως η μεγάλη μείωση των καθαρών εσόδων στο μήνα Μάρτιο 2013 οφείλεται στο μεγάλο ύψος των επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν, καθώς εντάθηκαν οι προσπάθειες για την επιστροφή έως το τέλος Μαρτίου, όλων των εκκαθαρισμένων μέχρι 31/12/2012 Αριθμών Φύλλων Ειδικού Καταλόγου(ΑΦΕΚ). Το ποσό των επιστροφών που πραγματοποιήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 2013 ανέρχεται σε 783 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά στα ανωτέρω εκκαθαρισμένα ΑΦΕΚ.

Ακόμα, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2013 σημειώθηκε σημαντική μείωση του πλήθους των οφειλετών κατά 16,2% ή σε απόλυτο αριθμό 435.729 οφειλέτες.

Ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης δήλωσε αναφορικά με την πορεία της είσπραξης των εσόδων«Αν και είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία των εσόδων τονίζεται ότι η προσπάθεια πρέπει είναι συνεχής. Μαζί με το ανθρωπινό δυναμικό των ΔΟΥ και τους νομοταγείς πολίτες συνεχίζουμε και δεν εφησυχάζουμε».