Ερώτηση

744ΑΑ. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡ.45 ΦΠΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ; ΚΑΠΟΙΕΣ  ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ  ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΦΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ   ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ Η ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΘΕΩΡΗΤΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ

Απάντηση

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.8 του Ν. 2859/2000 προβλέπεται πως ο υποκείμενος στο φόρο μεταπωλητής, που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού, υποχρεούται:
α) Να τηρεί ειδικό βιβλίο, στο οποίο να καταχωρεί την ημερομηνία, το είδος του παραστατικού, το είδος, την ποσότητα και την αξία, κατά την απόκτηση και κατά την πώληση των αγαθών για παραδόσεις αγαθών που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.
Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012), καταργείται η υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου τήρησης  μεταχειρισμένων αγαθών,αντίστοιχα από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που διατηρούν επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων κλπ, δεν απαλλάσσει τις εν λόγω επιχειρήσεις από την τήρηση του βιβλίου που προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα του ΦΠΑ.
Τέλος, τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τις διατάξεις της ΠΟΛ 1036/2013, η οποία προβλέπει ότι:
“Τέλος, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που τηρούν το ειδικό βιβλίο (μεταχειρισμένων αγαθών) του άρθρου 45 του ν. 2859/2000 (Φ.Π.Α.), για την παραλαβή αγαθών, δεν απαιτείται να εκδίδουν το δελτίο αποστολής της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ., εφόσον διενεργείται σχετική εγγραφή στο ανωτέρω ειδικό βιβλίο, άμεσα με την παραλαβή του αγαθού. “
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι Δ.Ο.Υ, δεν θα έπρεπε να αρνούνται τη θεώρηση των εν λόγω βιβλίων.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.