Ερώτηση

10. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΥ ΑΠΟ ΦΤΜ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΠΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙ ΘΑ ΚΟΠΕΙ ΑΠΥ ΑΠΟ ΦΤΜ Η ΤΠΥ ΑΘΕΩΡΗΤΟ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση

Σύμφωνα με την πολ 1004/2013 οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων,  εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.
Διευκρινίζεται ότι από 1/1/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5, δηλαδή καταργείται και το βιβλίο εισερχομένων-εξερχομένων.

Περαιτέρω, με τον ΚΦΑΣ ορίζεται ότι για τις επαγγελματικές παροχές των υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. όλοι οι υπόχρεοι εκδίδουν σε κάθε περίπτωση αθεώρητα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως για τις λιανικές συναλλαγές σας (με ιδιώτες) είτε αυτές αφορούν παροχή υπηρεσίας, είτε πώληση ανταλλακτικών υποχρεούστε να εκδίδετε αποδείξεις είτε μέσω ΦΤΜ, είτε μέσω Η/Υ και με σήμανση από μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ. Κατά τη γνώμη μας είναι προτιμότερη η δεύτερη επιλογή μιας και έτσι θα μπορείτε να αναγράφεται πιο εύκολα τα πρόσθετα στοιχεία που ζητάνε οι ασφαλιστικές εταιρίες. Βεβαίως, στην  περίπτωση που έχετε ήδη εγκαταστήσει ΦΤΜ, δεν απαγορεύεται από κάποια διάταξη του νόμου να αναγράφεται στο πίσω μέρος της απόδειξης που παραδίδετε στον ιδιώτη ή στην ασφαλιστική εταιρία ανάλυση των πωλούμενων ανταλλακτικών ή της παροχής υπηρεσίας. Σας εφιστούμε την προσοχή γιατί μετά τις 29/03/2013 δεν θα έχετε τη δυνατότητα έκδοσης χειρόγραφων αποδείξεων.
Στην περίπτωση που τιμολογείτε απευθείας την ασφαλιστική εταιρία, τότε μπορείτε να εκδίδετε αθεώρητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.