.

N.4384/2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'78/26.4.2016

Πρόσφατη Κωδικοποίηση με το νόμο 4405/2016, ΦΕΚ Α’125/13.7.2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ − ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Ορισμός − Σκοπός − Νομική μορφή
Άρθρο 2. Γυναικείοι συνεταιρισμοί
Άρθρο 3. Περιφέρεια − Έδρα − Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4. Όροι σύστασης − Καταχώριση καταστατικού
Άρθρο 5. Τύπος − Περιεχόμενο καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ − ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6. Μέλος ΑΣ
Άρθρο 7. Εγγραφή − Αποχώρηση − Διαγραφή μέλους ΑΣ
Άρθρο 8. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΟΥΣ ΑΣ

Άρθρο 9. Συνεταιριστικό κεφάλαιο − Συνεταιρική μερίδα
Άρθρο 10. Ευθύνη και υποχρεώσεις του μέλους προς τρίτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 11. Όργανα διοίκησης
Άρθρο 12. Γενική συνέλευση − Αρμοδιότητες − Σύγκληση
Άρθρο 13. Απαρτία γενικής συνέλευσης
Άρθρο 14. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
Άρθρο 15. Προσβολή αποφάσεων γενικής συνέλευσης
Άρθρο 16. Διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο
Άρθρο 17. Αρχαιρεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 18. Κρατική εποπτεία αγροτικού συνεταιρισμού
Άρθρο 19. Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων
Άρθρο 20. Καταχώριση των αγροτικών συνεταιρισμών στο μητρώο
Άρθρο 21. Έλεγχος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 22. Διαχειριστική χρήση
Άρθρο 23. Διαχειριστικό υπόλοιπο − Πλεονάσματα − Κέρδη − Τηρούμενα βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ –ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣ

Άρθρο 24. Συγχώνευση
Άρθρο 25. Πτώχευση
Άρθρο 26. Λύση ΑΣ
Άρθρο 27. Εκκαθάριση ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28. Ποινικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΥΣ

Άρθρο 29. Οικονομικές ενισχύσεις − φορολογικές απαλλαγές − κίνητρα
Άρθρο 30. Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΛΛΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Άρθρο 31. Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί
Άρθρο 32. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών
Άρθρο 33. Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
Άρθρο 34. Διεπαγγελματικές οργανώσεις
Άρθρο 35. Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας
Άρθρο 36. Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων
Άρθρο 37. Ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών
Άρθρο 38. Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
Άρθρο 39. Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Άρθρο 40. Ενιαία ψηφιακή βάση για την ιχνηλασιμότητα των συνεταιριστικών αγροτικών προϊόντων
Άρθρο 41. Ίδρυση Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Άρθρο 43. Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
Άρθρο 44. Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4061/2012 (Α΄ 66), 396/1976 (Α΄ 198), 1565/1985 (Α΄ 164), 4039/2012 (Α΄ 15), 4186/2013 (A΄ 193) και του Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174)
Άρθρο 45. Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 46. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4235/2014 (Α΄ 32)
Άρθρο 47. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
Άρθρο 48. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)
Άρθρο 49. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 50. Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 51.
Άρθρο 52.
Άρθρο 53.
Άρθρο 54. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
Άρθρο 55. Παράταση προθεσμίας προσκόμισης επικαιροποιημένων στοιχείων του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130)
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Άρθρο 58.
Άρθρο 59.
Άρθρο 60.
Άρθρο 61. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2016