Οι  πρόσφατες αναφορές   του   έντυπου  και  ηλεκτρονικού  τύπου, σχετικά  με   την   άμεση  ηλεκτρονική  πρόσβαση   του  Σ.Δ.Ο.Ε.   σε τραπεζικά   δεδομένα   από σήμερα  Τρίτη 19  Μαρτίου,  δεν  ανταποκρίνονται  στην  πραγματικότητα.