«Το Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας συγκλήθηκε σήμερα με θέμα την απόφαση που ελήφθη από το Eurogroup  αναφορικά με την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Eurogroup και Κυπριακών Αρχών σε σχέση με το κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
Η ως άνω συμφωνία διαφυλάσσει πλήρως τους καταθέτες των υποκαταστημάτων που βρίσκονται στην Ελλάδα, διασφαλίζει το ελληνικό δημόσιο συμφέρον και την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και δεν επιβαρύνει τη διαχείριση του ελληνικού χρέους.
Στο πλαίσιο της ως άνω συμφωνίας, το Συμβούλιο ομόφωνα εισηγείται την μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υποκαταστημάτων των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα σε υφιστάμενο ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα. Για τον σκοπό αυτόν, η Τράπεζα της Ελλάδος θα διερευνήσει το ενδιαφέρον των υφισταμένων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων προς αγορά των ως άνω στοιχείων».