Δελτίο Τύπου

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνεται το εξής:

 

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του 2013 δείχνουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει την αναγκαία πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, τους τελευταίες μήνες, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την αντιστροφή του κλίματος και για την ανάκαμψη της οικονομίας, ώστε να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων, της βαθιάς  και παρατεταμένης ύφεσης, αλλά και της ανεργίας που έχει εκτιναχθεί σε πρωτόγνωρα για τη χώρα επίπεδα.

 Πιο συγκεκριμένα :

 • Η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται.
 • Το κόστος εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους υποχωρεί.

Το επιτόκιο, κατά την πρόσφατη έκδοση εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, ήταν το χαμηλότερο από τις αρχές του 2010.

 • Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται.

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή έχει σχεδόν μηδενιστεί, παρά τις υπαρκτές στρεβλώσεις των αγορών, που, όμως, περιορίζονται.

Πέρυσι, ήταν το πρώτο έτος, από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος, που ο Ελληνικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη.

 • Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας ενισχύεται.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση το 2012.

Πέρυσι, το έλλειμμα μειώθηκε μόλις στο ¼ του αντίστοιχου του 2011, λόγω ενίσχυσης των εξαγωγών, συρρίκνωσης των εισαγωγών και μείωσης των επιτοκίων.

 • Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.

Ο σχετικός δείκτης βρέθηκε, το Φεβρουάριο του 2013, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 μηνών, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι η διαφορά σε σχέση με την Ευρωζώνη, από τον Οκτώβριο του 2009, έχει σχεδόν εξαλειφθεί.

 • Οι μεταρρυθμίσεις προωθούνται.

Η Ελλάδα είναι η χώρα με τον υψηλότερο, μεταξύ των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, ρυθμό προώθησης των μεταρρυθμίσεων κατά την περίοδο 2011-2012.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η χώρα, με σχέδιο, σκληρή δουλειά αλλά και υψηλό κοινωνικό κόστος, επιτυγχάνει τους στόχους που έχουν τεθεί.

Αυτή η επίτευξη των στόχων αποτυπώνεται και στα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα οποία:

 • Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν πλεονασματικό.

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 463 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.

 • Τα καθαρά έσοδα τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, αν και μειωμένα σε σχέση με το 2012, όπως προέβλεπε και ο Προϋπολογισμός, διατηρούνται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί.
 • Βέβαια, στο σκέλος των εσόδων, και ιδιαίτερα σε αυτό των έμμεσων φόρων, τόσο φόρων συναλλαγών όσο και κατανάλωσης, αν και δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από το 1ο δίμηνο του έτους, απαιτείται διαρκής προσοχή, αξιολόγηση των πολιτικών και εντατικοποίηση της προσπάθειας.
 • Οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 7,7 δισ. ευρώ,10,4% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και 9,1% χαμηλότερα από το στόχους για το δίμηνο.
 • Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)διαμορφώθηκαν στα 279 εκατ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι 191 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο του 2012, δηλαδή εφέτος είναι υψηλότερες κατά 46%. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική ενός σημαντικού αναπτυξιακού εργαλείου.

Συνεπώς, οι δημοσιονομικές επιδόσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το πρώτο δίμηνο του 2013, παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η αναμφίβολα επώδυνη διαδικασία της αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής συνεχίζεται με επιτυχία.

Φαίνεται ότι οι τεράστιες θυσίες των πολιτών πιάνουν τόπο».