Συνάντηση με τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.κ. Dario Scannapieco και Mihai Tanasescu είχε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.
O νέος Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Tanasescu, πρόκειται να συμπεριλάβει στο χαρτοφυλάκιο που εποπτεύει την Ελλάδα, η οποία μέχρι στιγμής βρίσκεται υπό την εποπτεία του Ιταλού Αντιπροέδρου κ. Scannapieco, η θητεία του οποίου λήγει εντός του τρέχοντος έτους.
Αναφορικά με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013 αναμένεται να εκταμιευθούν πάνω από 1 δισ. ευρώ, ενώ άλλα τόσα θα αφορούν νέα έργα που πρόκειται να υπογραφούν σύμφωνα με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2013.
Σημειώνεται ότι στα ποσά που αναμένεται να εκταμιευτούν εφέτος, δεν περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για το πρόγραμμα JESSICA, καθώς και projects τα οποία χρηματοδοτεί απευθείας η Τράπεζα.