Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανακοινώνονται τα εξής:

Το Φεβρουάριο συνεχίστηκε, με επιταχυνόμενο ρυθμό, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες.
Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση δεδομένης της συμβολής της στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Φεβρουαρίου του 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.
Το Φεβρουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδέσμευσε προς τα Υπουργεία το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.
Μεταξύ των φορέων που επιχορηγήθηκαν είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ–ΝΙΜΤΣ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), τα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Σημειώνεται ότι μέσω αυτών, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν 4.457 εφάπαξ από το ΤΠΔΥ και 1.100 εφάπαξ από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Επίσης, τα αιτήματα που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διαδικασία αξιολόγησης ανέρχονται στο ύψος των 1,4 δισ. ευρώ.
Διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης στα 3,7 δισ. ευρώ.
Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα αποδεσμευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Δηλαδή, θα έχουμε επιτύχει πλήρως το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι αρμόδιοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εργάζονται με μεθοδικότητα, γοργούς ρυθμούς, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και, βεβαίως, σε αυστηρό πλαίσιο.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας.

 

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ανακοινώνονται τα εξής:

Το Φεβρουάριο συνεχίστηκε, με επιταχυνόμενο ρυθμό, η διαδικασία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς ιδιώτες.
Η εν λόγω διαδικασία αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση δεδομένης της συμβολής της στην τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αλλά και ευρύτερα στην οικονομία.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη της διαδικασίας, τέλος Δεκεμβρίου του 2012, μέχρι σήμερα, τέλος Φεβρουαρίου του 2013, έχει ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών η χρηματοδότηση αιτημάτων ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ.
Το Φεβρουάριο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποδέσμευσε προς τα Υπουργεία το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.
Μεταξύ των φορέων που επιχορηγήθηκαν είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ–ΝΙΜΤΣ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), τα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία και τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Σημειώνεται ότι μέσω αυτών, μεταξύ άλλων, χορηγήθηκαν 4.457 εφάπαξ από το ΤΠΔΥ και 1.100 εφάπαξ από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Επίσης, τα αιτήματα που βρίσκονται μέχρι σήμερα σε διαδικασία αξιολόγησης ανέρχονται στο ύψος των 1,4 δισ. ευρώ.
Διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των αιτημάτων χρηματοδότησης στα 3,7 δισ. ευρώ.
Εκτιμούμε ότι το ανωτέρω ποσό θα αποδεσμευθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς τα Υπουργεία μέχρι το τέλος Μαρτίου 2013.

Δηλαδή, θα έχουμε επιτύχει πλήρως το στόχο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, οι αρμόδιοι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εργάζονται με μεθοδικότητα, γοργούς ρυθμούς, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και, βεβαίως, σε αυστηρό πλαίσιο.

Ακολουθεί σχετικός πίνακας.

 

Πίνακας: Εξέλιξη αιτημάτων χρηματοδότησης των φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς τρίτους

Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος  2013

 

  Α/Α Φορέας Σκοπός αιτήματος έκτακτης χρηματοδότησης Ποσό (εκατ. ευρώ)
Ολοκληρωμένα 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) – Χορηγήθηκαν ήδη 4.457 εφάπαξ αξιοποιώντας τα 179 εκατ. ευρώ περίπου 180,00
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 12,00
ΤΑΥΤΕΚΩ – Κλάδος Πρόνοιας (χορήγηση 1.100 εφάπαξ σε ασφαλισμένους του ΚΑΠ-ΔΕΗ) 60,00
2 Υπουργείο Εσωτερικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξόφληση οφειλών από 41 Δήμους 255,30
Οφειλές Υπουργείου Εσωτερικών σε τρίτους 13,50
3 Υπουργείο Εθνικής  Άμυνας Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) 95,00
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ) 50,00
Στρατιωτικά Νοσοκομεία 90,59
Λοιπές υποχρεώσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 2,00
4 Υπουργείο Υγείας ΕΟΠΥΥ – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων παρελθόντων ετών προς φαρμακοποιούς (οφειλή ΟΠΑΔ), φαρμακευτικές εταιρίες και λοιπούς παρόχους υγείας (ΙΚΑ 236 εκατ. ευρώ & ΟΑΕΕ 62 εκατ. ευρώ) 427,00
Νοσοκομεία ΕΣΥ 261,09
5 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων Ελληνική συμμετοχή σε έργα υποδομής του ΝΑΤΟ 7,30
ΟΣΥ – Οδικές Συγκοινωνίες 13,48
ΟΣΕ 10,00
6 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου Λιμενικό Σώμα 8,30
ΓΓ Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 0,03
7 Υπουργείο Εξωτερικών Οφειλές σε διεθνείς οργανισμούς 8,70
8 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) 6,20
9 Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΕΙ – ΤΕΙ & Νομικά πρόσωπα ΓΓΕΤ 8,60
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο & Αιγινήτειο) 9,00
Νομικά Πρόσωπα της ΓΓ Πολιτισμού 5,25
11 Υπουργείο Οικονομικών (Φορολογικές Υπηρεσίες) Επιστροφές φόρων *  745,80
Σύνολο ολοκληρωμένα 2.269,14
*: Περιλαμβάνονται: α) στοιχεία Δεκεμβρίου 2012-Ιανουαρίου 2013, β) εκτίμηση επιστροφών Φεβρουαρίου ύψους 120 εκατ. ευρώ, και γ) ποσό ύψους 357,7 εκατ. ευρώ που αφορά σε επιστροφή ΦΠΑ προς την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, για την οποία ολοκληρώθηκε η γνωμοδότηση του ΝΣΚ και αναμένεται η εξόφλησή του. 
Σε διαδικασία αξιολόγησης 1 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΕΙ – ΤΕΙ & Νομικά πρόσωπα ΓΓΕΤ  17,80 
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (Αρεταίειο & Αιγινήτειο) 9,90 
Νομικά Πρόσωπα προς ΓΓ Πολιτισμού 16,24
2 Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου ΓΓ Ναυτιλίας 2,70
3 Υπουργείο Υγείας ΕΟΠΥΥ – Εκκαθαρισμένες Ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τρίτους (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) 34,19
Νοσοκομεία ΕΣΥ 297,78
4 Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) 7,60
5 Υπουργείο Εργασίας  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 49,60
ΤΑΥΤΕΚΩ – Κλάδος Πρόνοιας 77,76
Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) 110,00
6 Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) 84,20
Στρατιωτικά Νοσοκομεία 112,41
Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΜΤΣ (ΝΙΜΤΣ) 67,37
Λοιπές υποχρεώσεις Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 23,00
7 Υπουργείο Εσωτερικών ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Εξόφληση οφειλών από 101 Δήμους 393,60
OTA B’ Βαθμού – Εξόφληση οφειλών 13 Περιφερειών 58,70
8 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 1,50
ΟΣΕ 7,69
9 Υπουργείο Οικονομικών (Φορολογικές Υπηρεσίες) Επιστροφές φόρων 41,40
Σύνολο προς αξιολόγηση 1.413,44
Γενικό Σύνολο 3.682,58