Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη η διακομματική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν:
Από τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Απόστολος Βεζυρόπουλος και ο κ. Αντώνης Παναγόπουλος.  
Από το Πα.Σο.Κ. ο κ. Ανδρέας Μακρυπίδης.
Από τη Δημ.Αρ. ο κ. Δημήτρης Χατζησωκράτης και ο κ. Γιώργος Ιωαννίδης.
Η Επιτροπή  επεξεργάστηκε προτάσεις φορέων και πολιτών. Εξετάστηκε, επίσης, το ύψος του αφορολογήτου.
Στόχος είναι, αφενός η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, και της μείωσης της επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων με προοδευτική κλίμακα φορολόγησης και αφετέρου, ο εξορθολογισμός της φορολόγησης όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα.
Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση την επόμενη εβδομάδα.