Στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος συγκροτείται άμεσα επιτροπή υπό την προεδρία του Υφυπουργού Οικονομικών, Γεώργιου Μαυραγάνη. Η επιτροπή θα διαβουλευθεί με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς με στόχο τη μεταρρύθμιση του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να επιτευχθεί η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητά του προς όφελος των φορολογουμένων. Τα θέματα τα οποία θα μελετήσει η επιτροπή, σε συνεργασία και με την τεχνική βοήθεια που προσφέρεται στη χώρα, είναι:

1)      Απλοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

2)      Σύνταξη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

3)      Θέσπιση πρόσθετων μέτρων κατά της φοροδιαφυγής

Τα μέλη της Επιτροπής θα είναι:

 1. Γεώργιος Μαυραγάνης
 2. Χάρης Θεοχάρης
 3. Νίκος Καραβίτης
 4. Απόστολος Ρεφένες
 5. Γιώργος Κριτσέλης
 6. Χάρης Κυριαζής
 7. Θεόδωρος Βάρδας
 8. Γρηγόρης Ταπεινός
 9. Γιάννης Φασούλας
 10. Γιάννης Σταυρόπουλος
 11. Στυλιανός Πέτσας
 12. Σοφία Ρίτσου
 13. Γεωργία Μπέη
 14. Στυλιανός Κουτνατζής

Η παρουσίαση των προτάσεων της επιτροπής θα γίνει τον Απρίλιο του 2013.