Σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και το Δημόσιο απέφερε η αποϋλοποίηση του σήματος κυκλοφορίας και η πληρωμή των τελών αποκλειστικά μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά αποφασιστικά στην υιοθέτηση μέτρων  που εκσυγχρονίζουν το φορολογικό μας σύστημα.

Συνολικά εισπράχθηκαν έως την 8η Ιανουαρίου 2013, 1.130 εκ. ευρώ, έναντι 1.080 εκ. ευρώ που είχαν εισπραχθεί κατά το ίδιο διάστημα πέρσι. Δεδομένου ότι το ύψος των τελών κυκλοφορίας παρέμεινε το ίδιο, αποδεικνύεται ότι η αλλαγή από έντυπη ειδοποίηση σε ηλεκτρονική πληροφόρηση είχε τόσο υψηλή αποδοχή, που δεν επηρέασε ουσιαστικά τα προσδοκώμενα έσοδα. Επομένως, αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της ΓΓΠΣ και του Υπουργείου Οικονομικών προς τους πολίτες και οδηγό για μελλοντικές παρόμοιες υπηρεσίες.

Σημαντικό ποσοστό κοντά στο 7% των πληρωμών έγινε μέσω εναλλακτικών δικτύων των τραπεζών, με συνέπεια τη σημαντική μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών. Όσοι υιοθέτησαν αποκλειστικά ηλεκτρονικούς τρόπους υπολογισμού και πληρωμής των τελών, δεν ξόδεψαν παρά ελάχιστο χρόνο για να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους. Υπολογίζεται πως η φετινή διαδικασία εξοικονόμησε 500 χιλιάδες ανθρωποώρες στην εθνική οικονομία.

Ακόμη, η κατάργηση της διαδικασίας φυσικής εκτύπωσης και μεταφοράς των σημάτων στις τράπεζες, εξοικονόμησε στο Δημόσιο περίπου 15 εκ. ευρώ. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν σημαντικά οφέλη από την κατάργηση της κοστοβόρου και πολύπλοκης διαδικασίας διάθεσης στο κοινό (τήρηση ταμείων, ειδικοί κανόνες ασφαλείας καθώς τα σήματα φέρουν αξία), την εξάλειψη της δυνατότητας φοροδιαφυγής (κλοπή σημάτων, αναντιστοιχία σήματος με όχημα) και την αποσυμφόρηση των ΔΟΥ από τις πληρωμές και εκκαθαρίσεις τελών κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικά, 1 εκ. πληρωμές που πέρσι έγιναν στις ΔΟΥ, φέτος έγιναν μέσω των τραπεζών και των ΕΛΤΑ.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι η αλλαγή αυτή στηρίχθηκε σε εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες που υλοποιήθηκαν με ίδιους πόρους από τη ΓΓΠΣ. Μέρος της υλοποίησης αποτελεί η υπηρεσία υπολογισμού τελών κυκλοφορίας που είναι προσβάσιμη από τις τράπεζες και το ευρύ κοινό μέσω διαδικτύου, ακόμη και από κινητά τηλέφωνα ή ταμπλέτες.