ΠΟΛ. 1042/01-03-07

Υπολογισμός των φόρων κεφαλαίου από 1/3/2007.

 

Οπως γνωρίζετε, από σήμερα 1η μαρτίου 2007, ισχύουν στη φορολογία κεφαλαίου νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων.

Ηδη έχει καταρτισθεί και θα προωθηθεί προς ψήφιση σχέδιο νόμου, στο οποίο θα προβλέπεται ότι:

α) από 1η μαρτίου 2007 αναπροσαρμόζονται: - τα απαλλασσόμενα ποσά που ισχύουν κατά την απόκτηση της πρώτης κατοικίας (με αντάλλαγμα, κληρονομιά ή γονική παροχή) - οι φορολογικές κλίμακες υπολογισμού του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών - το όριο των γονικών παροχών (μέχρι του οποίου ο φόρος δωρεάς υπολογίζεται στο μισό) και - η αξία της μερίδας, μέχρι της οποίας ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής μειώνεται κατά 60%, εφόσον ο δικαιούχος της κτήσης έχει ποσοστό αναπηρίας από 67% και πάνω,

β) εφόσον οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών και γονικών παροχών έχουν υποβληθεί μέχρι και 28/2/2007 και ο οικείος φόρος μεταβίβασης (όπου απαιτείται) έχει εξοφληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, ως ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου θα θεωρείται η 28/2/2007, αν το οριστικό συμβόλαιο καταρτισθεί μέχρι 30/ 4/2007.

Δεδομένου ότι οι πιο πάνω ρυθμίσεις δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, ισχύουν μεν οι νέες αντικειμενικές αξίες αλλά εξακολουθούν να ισχύουν τα μέχρι σήμερα απαλλασσόμενα ποσά και οι φορολογικές κλίμακες. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που υποβάλλονται δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων ,αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής, ο υπολογισμός του οικείου φόρου θα γίνεται με βάση τα ισχύοντα σήμερα (νέες αντικειμενικές αξίες, παλαιά απαλλασσόμενα ποσά).

Στις περιπτώσεις δωρεών και γονικών παροχών, σκόπιμο είναι να μην επισπεύδεται ο υπολογισμός και η βεβαίωση του φόρου, ενόψει της νομοθετικής ρύθμισης με την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών νομοθετικών ρυθμίσεων, θα ενημερωθείτε άμεσα και θα προβείτε σε νέα εκκαθάριση και επιστροφή του επιπλέον φόρου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ