Ερώτηση

25.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ Η ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ;

Απάντηση

Όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ η τήρηση των πρόσθετων βιβλίων καταργείται.
Εφόσον μας ρωτάτε για το βιβλίο εισερχομένων σημαίνει πως ανήκετε στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών όπου ενώ είχαν την υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων της παρ.5 του άρθρου 10 του προισχύσαντος ΚΒΣ , πλέον βάσει των διατάξεων του νέου ΚΦΑΣ δεν υποχρεούστε στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4.
Συνεπώς για εσάς δεν υπάρχει η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου εισερχομένων.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.