Ερώτηση

745ΑΑ. ΚΑΛΗΜΕΡΑ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑ 500 ΜΠΛΟΚ ΑΠΥ (ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ....) ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΤΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΝ ΕΚΟΒΕ ΣΕ ΑΥΤΑ. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΚΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ;

 

Απάντηση

 

Δεδομένου ότι από1/1/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΑΣ (Ν. 4093/2012), καταργείται η υποχρέωση τήρησης του πρόσθετου βιβλίου τήρησης εισερχομένων – εξερχομένων,  ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, θα εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο κοινό (ιδιώτες), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, δηλαδή  με τη χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν. 1809/1988(Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), ή από χειρόγραφα μπλοκ στις περιπτώσεις που προβλέπεται (π.χ εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης, κτλ).

Στους παραπάνω υπόχρεους  παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας των σχετικών μηχανισμών (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του ν. 1809/1988 για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής ή θεώρησης των εν λόγω αποδείξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την υποχρεωτική χρήση των μηχανισμών αυτών (π.χ. φυσιοθεραπευτής), έως τις 29/3/2013, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία υπαγωγής των εν λόγω υπόχρεων στο νέο καθεστώς.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε :

  • Άλλο υπόχρεο,
  • Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
  • Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
  • Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,

θα εκδίδεται πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές τους μέχρι εξαντλήσεώς τους.

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε ιδιώτες θα εκδίδονται σχετικές αποδείξεις είτε μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, είτε μηχανογραφικά μέσω σήμανσης  Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, είτε από χειρόγραφο μπλοκ στις περιπτώσεις που προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε άλλους υπόχρεους (επιτηδευματίες), θα εκδίδεται αθεώρητο ΤΠΥ.

Περαιτέρω, στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ ορίζεται το υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου

9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής. (................................)

10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ..

11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής.

Πιστεύουμε, δεδομένου και του όγκου των μπλοκ που έχετε stock, πως μπορείτε να κάνετε τις διορθώσεις στις οποίες αναφέρεστε αρκεί στο τιμολόγιο να περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υποχρεωτικά αναφερόμενα στοιχεία και θεωρούμε πως από κανέναν έλεγχο δεν θα έχετε πρόβλημα. Όμως για μεγαλύτερη διασφάλιση σας είναι προτιμότερο να ρωτήσει την ΔΟΥ στην οποία ανήκετε.

Η ομάδα της AST BOOKS.