Ερώτηση

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΑ; ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ;

Απάντηση

Όπως ορίζεται στην Πολ 1004/2013, άρθρο 3 παρ.2 πρόσωπα μη υπόχρεα εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.ΑΣ. είναι:
α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος των διατάξεων των άρθρων 41 και 42 του Φ.Π.Α. και το εισόδημά του από την άσκηση της δραστηριότητάς του αυτής προσδιορίζεται στη Φορολογία Εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο.
Έτσι υπόχρεοι εφαρμογής είναι ο αγρότης:
αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό
αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την πώληση αυτή
Επιπλέον, οι παραπάνω αναφερόμενοι αγρότες που από 1/1/2013 είναι υπόχρεα, για πρώτη φορά, εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. πρέπει κατ΄ αρχήν να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών. Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων αυτών η δήλωση έναρξης εργασιών στο τμήμα μητρώου μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τον χρόνο έκδοσης του πρώτου φορολογικού στοιχείου προς τον αντισυμβαλλόμενο και όχι πέραν του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4110/2013, οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. (που προβλέπει την εξεύρεση του γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο)  καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά .

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από 01/01/2014, οι αγρότες δεν θα μπορούν προσδιορίζουν το εισόδημα τους με αντικειμενικό τρόπο και θα υποχρεωθούν να το προσδιορίζουν λογιστικά, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι υπόχρεοι  του ΚΦΑΣ.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.