Ερώτηση

19. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΚΑΠΟΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ? ΔΙΟΤΙ Ο ΚΦΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ .ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

Απάντηση

ΠΟΛ 1004/2013
Άρθρο 9
Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).

Στις διατάξεις της εν λόγω Απόφασης εξακολουθούν να εμπίπτουν τα φορολογικά στοιχεία η θεώρηση των οποίων ή η σήμανσή τους με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 προβλέπεται από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι:
• Το στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής)
• Το συνενωμένο στοιχείο διακίνησης (Δ.Α.) με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας
• Οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών

Περαιτέρω, στην ίδια απόφαση ορίζεται ότι “οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται και δεν εντάσσονται στις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2.6.2003, μπορούν προαιρετικά να εκδίδουν, σημαίνουν και διαφυλάττουν τα φορολογικά τους στοιχεία, επί μηχανογραφικής έκδοσής τους, με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 εφαρμόζοντας τα οριζόμενα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής”.
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, μπορείτε προαιρετικά να εκδίδετε όλα τα φορολογικά σας στοιχεία  με σήμανση, κατά συνέπεια και τα τιμολόγια.

Η ομάδα της AST BOOKS.