Ερώτηση

18. Δικηγόρος εκδίδει ΤΠΥ στην ΔΕΗ αθεώρητο για την αμοιβή του. Ο Υπάλληλος της ΔΕΗ του απαντάει ότι η θα του φέρει θεωρημένο ΤΠΥ από την ΔΟΥ ή στο αθεώρητο θα γράφει αθεώρητο βάσει νόμου η ΠΟΛ.  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ;

Απάντηση

ΠΟΛ 1004/2013
άρθρο 9 παρ.1
Τα τιμολόγια του άρθρου 6 του παρόντος Κώδικα, καθώς και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (π.χ. εκκαθαρίσεις, εκκαθαρίσεις που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις, φορτωτικές, στοιχεία της παρ. 16 του άρθρου 6 κ.λπ.), ανεξαρτήτως της χειρόγραφης ή μηχανογραφικής έκδοσής τους, εκδίδονται αθεώρητα και χωρίς σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄222).

Όσον αφορά την παροχή υπηρεσίας σε :
Άλλο υπόχρεο,
Σε πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κτλ),
Σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή
Σε πρόσωπο εκτός της χώρας,
θα εκδίδεται πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αθεώρητο όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ΚΦΑΣ και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών

Δεν θεωρούμε πως είναι θέμα σωστού ή λάθους να γραφτεί πάνω στο φορολογικό στοιχείο “ αθεώρητο βάσει του νόμου 4093/2012 “.
Είναι πιστεύουμε ανούσιο, είναι νόμος, δεν υπάρχει λόγος αναγραφής.
Υποθέτουμε όμως πως επειδή είναι δύσκολο να αποδειχτεί το αυταπόδεικτο, μπορείτε να αναγράψετε   “αθεώρητο βάσει Ν. 4093/2012” αλλά μόνο στο στοιχείο που αφορά την συγκεκριμένη υπηρεσία και όχι σε ολόκληρο το στέλεχος.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.