ΠΟΛ.1080/16-05-07

Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής των οικοδομών.

Σας κοινοποιούμε τον παρακάτω πίνακα με τις νέες μέσες τιμές των περιφερειών όλης της χώρας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΖΩΝΩΝ (ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 873
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1039
3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 498
4. ΗΠΕΙΡΟΥ 727
5. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 773
6. ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1367
7. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 843
8. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 740
9. ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 1720
  ΝΟΜΑΡΧ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1431
  ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1554
  ΝΟΜΑΡΧ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 785
10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 780
11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 999
12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1069
13. ΚΡΗΤΗΣ 738

Οι παραπάνω μέσες τιμές ζωνών, έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που καταθέτονται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από 5 Ιουνίου 2007