ΠΟΛ. 1089/11-7-2007

ΘΕΜΑ: "Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων".

Σχετικά με τo ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το 168149 14-6- 2007 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ε.Δ.Ο.Ε.) ξεκίνησε και για τον νομό Μαγνησίας. Επομένως, οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:

1) Αρτας 2) Αιτωλοακαρνανίας 3) Αττικής 4) Αχαΐας 5) Βοιωτίας 6) Γρεβενών 7) Δράμας 8) Εύβοιας 9) Ημαθίας 10) Ηρακλείου 11) Θεσσαλονίκης 12) Ιωαννίνων 13) Καρδίτσας 14) Κιλκίς 15) Κοζάνης 16) Λαρίσης 17) Λευκάδας 18) Μαγνησίας 19) Ξάνθης 20) Πέλλας 21) Πιερίας 22) Πρέβεζας 23) Τρικάλων 24) Φλώρινας 25) Χαλκιδικής

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συμμετέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην "Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος" (Ε.Δ.Ο.Ε.) - Τηλ. 210-6899039 ή στο Διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ