Ερώτηση

7. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/2013 οι σχολές οδηγών δεν έχουν υποχρέωση να διατηρούν ασφαλείς πληροφορίες για τους υποψήφιους οδηγούς. Υπάγονται πλέων σε ταμειακή μηχανή;

24. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε αν πρέπει να κάνουν έναρξη ταμειακής μηχανής και οι σχολές οδηγών και τι ισχύει από εδώ και πέρα για τις σχολές αυτές σε συνάρτηση με τον νέο ΚΦΑΣ;

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1004/2013, ο εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ.  Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών.

Όπως ορθά αναφέρεται οι σχολές οδηγών εξαιρούνται της υποχρέωσης παροχής ασφαλών πληροφοριών, επίσης όσον αφορά τη θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών δεν υπάγονται και στις εξαιρέσεις περί μη τήρησης ΦΤΜ της εγκυκλίου 1037/1992 και θα υποχρεωθούν να εκδίδουν τις ΑΠΥ τους είτε από ΦΤΜ, είτε μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.

Συνεπώς όπως διευκρινίζεται και στην ΠΟΛ 1004/2013 για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. Όπως στην περίπτωσή μας είναι  ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Όσον αφορά την πρακτική εκπαίδευση, γνώμη μας είναι ότι αποτελεί παροχή υπηρεσίας εκτός επαγγελματικής εγκατάστασης κι έτσι να σας δοθεί η δυνατότητα να εκδίδετε τις ΑΛΣ σας, από χειρόγραφα θεωρημένα μπλοκ.
Βεβαίως, το παραπάνω ζήτημα πρέπει να διευκρινιστεί και από το υπουργείο Οικονομικών.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.