Ερώτηση

432ΑΑ. Καλή σας μέρα. Η ερώτησή μου είναι ότι έχω μια επιχείρηση με λιανικό εμπόριο οικοδομικών υλικών. Η επιχείρηση έχει ταμειακή και κόβει αποδείξεις αλλά έχει και μερικά μπλοκ. Υπάρχει πρόβλημα αν συνεχίζει να κόβει και σε αυτά; Θεωρημένα (απόδειξη λιανικής - δελτίο αποστολής) συνενωμένα. Μέχρι τώρα έκοβε και στην ταμειακή και στα μπλοκ τα παραπάνω. Ευχαριστώ.

Απάντηση

ΠΟΛ 1004/2013
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, οριοθετούνται οι περιπτώσεις που εκδίδεται απόδειξη λιανικής από τους υπόχρεους του Κ.Φ.Α.Σ., ήτοι στις περιπτώσεις που είτε πωλούνται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, είτε παρέχονται υπηρεσίες, σε φυσικά πρόσωπα (κοινό) για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή σε μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του, καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών.
Ως τίτλος των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών αναγράφεται η φράση «Απόδειξη λιανικών συναλλαγών», ή «Απόδειξη λιανικής» ή «Απόδειξη παροχής υπηρεσιών» ή «Απόδειξη λιανικής πώλησης», ή «Απόδειξη» με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι εφόσον εκδίδονται για παροχή υπηρεσιών είναι θεωρημένες (χειρόγραφη έκδοση) ή σημασμένες με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988 (μηχανογραφική έκδοση). Αυτονόητο είναι ότι εφόσον εκδίδονται με τη χρήση απλής Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής του ν. 1809/1988, εκδίδονται βάσει των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν την έκδοσή τους με τον τρόπο αυτό.
Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992, περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στους ιδιώτες θα εκδίδετε τις σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε μέσω Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής, είτε μηχανογραφικά μέσω Η/Υ με σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988.
Το χειρόγραφο θεωρημένο μπλοκ που έχετε μπορείτε να το χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις βλάβης του μηχανισμού, διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και λοιπές έκτακτες καταστάσεις.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.