Ερώτηση

430ΑΑ. Καλημέρα σας,Επικοινωνώ μαζί σας, από την εταιρεία ............ AE, που είναι τουριστική επιχείρηση (γενικού τουρισμού) θυγατρική της ......................Το ερώτημά μας είναι σχετικό με τον νέο νόμο ΚΦΑΣ. Πριν την εφαρμογή του ΚΦΑΣ, με τον ΚΒΣ ίσχυαν τα ακόλουθα:Για πώληση εκδρομής σε πελάτη, η πωλούσα επιχείρηση εξέδιδε τη σχετική ΑΠΥ της προς τον συμμετέχοντα στην εκδρομή πελάτη.Όταν όμως η τουριστική επιχείρηση έδινε, σε εξωτερικούς πωλητές της, το δικαίωμα να πωλούν τις εκδρομές της προς πελάτες, ο ΚΒΣ προέβλεπε, για διευκόλυνση, να εκδίδονται τα λεγόμενα ‘’Δελτία Συμμετοχής σε Εκδρομή’’ από τον πωλητή προς τον πελάτη, από σχετικό έντυπο μπλοκ που είχε εκχωρήσει η τουριστική επιχείρηση στον πωλητή.Το μπλοκ αυτό ήταν βέβαια στο όνομα της επιχείρησης με την επωνυμία της, τη διεύθυνσή της το ΑΦΜ της κλπ.Το Δελτίο Συμμετοχής σε Εκδρομή ήταν ‘’άτυπο’’ παραστατικό με την έννοια ότι μπορούσε να σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες μιας επιχείρησης και δεν αποτελούσε νόμιμο στοιχείο εσόδου.Αντίθετα το νόμιμο στοιχείο εσόδου παρέμενε η ΑΠΥ η οποία όμως εκδίδονταν προς έναν εικονικό πελάτη, και όχι προς έναν – έναν τους πελάτες της συγκεκριμένης εκδρομής. Προϋπόθεση για την έκδοση της συγκεντρωτικής ΑΠΥ ανά εκδρομή ήταν να συνάπτονται στην συγκεντρωτική αυτή ΑΠΥ όλα τα Δελτία Συμμετοχής σε Εκδρομή που την αφορούσαν.Έτσι για μια εκδρομή 30 ατόμων με εισιτήριο (Δελτίο Συμμετοχής σε Εκδρομή ή Voucher) 30€ ανά θέση, μπορούσε να εκδοθεί μια ΑΠΥ προς άγνωστο πελάτη συνολικής αξίας 900€ (30 * 30€) και να έχει συνημμένα τα 30 Δελτία Συμμετοχής.Τώρα, στον ΚΦΑΣ, δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό, και το ερώτημα μας είναι το εξής:Θα είμαστε αναγκασμένοι να εκδίδουμε 30 πχ ΑΠΥ προς 30 ξεχωριστούς πελάτες συμμετέχοντες στην εκδρομή; Θα πρέπει να δίνουμε, στους περιφερόμενους στα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα πωλητές μας, μπλοκς ΑΠΥ για να εκδίδουν με κάθε πώληση θέσης  που κάνουν; Θα εκτιμήσουμε πολύ τη δική σας τοποθέτηση επί του ζητήματος αυτού.Με εκτίμηση.

Απάντηση

Στις διατάξεις του ΚΦΑΣ  και της ΠΟΛ.1004/2013 δεν υπάρχει πουθενά αναφορά ούτε γίνεται παραλληλισμός, για τα δελτία συμμετοχής της παραγράφου 2 του άρθρου 13α του ΚΒΣ. Με την ΠΟΛ.1207/3.8.1995, προβλεπόταν τα εξής:
4. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι:
α. Τα δελτία συμμετοχής εκδίδονται για εκδρομές ή περιηγήσεις εφόσον για την πραγματοποίησή τους χρησιμοποιούνται τουριστικά λεωφορεία και εκδίδονται δελτία κίνησης.

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α, ήταν η έκδοση των  δελτίων κίνησης τουριστικών λεωφορείων. Σύμφωνα με την  ΠΟΛ 1004/04.01.2013 ισχύει πως : “Από έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013), δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση έκδοσης δελτίου κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, όπως αυτή οριζόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).
Επειδή η διαδικασία της έκδοσης των δελτίων κίνησης ήταν μια διάταξη που εφαρμοζόταν για τη ρύθμιση πραγματικών αναγκών που προέκυπταν από τη λειτουργία των τουριστικών πρακτορείων, θεωρούμε ότι πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να διευκρινίσει άμεσα το κατά πόσο μπορεί να συνεχίζει να ακολουθείται η ίδια διαδικασία μιας και δεν απαγορεύεται από κάποια διάταξη νόμου, η έκδοση επιπλέον στοιχείων από αυτά που περιγράφονται στις διατάξεις του ΚΦΑΣ.

Η ομάδα της AST BOOKS.