Ερώτηση

428ΑΑ. Καλή σας μέρα,η ερώτηση μου είναι : κάποιος που εκμεταλλεύεται μηχάνημα έργου (εκσκαφέα), τηρεί μέχρι τώρα πρόσθετο θεωρημένο βιβλίο και κόβει αθεώρητα ΤΠΥ & αθεώρητες ΑΠΥ βάσει ΠΟΛ.1083/2003. Τώρα πως θα συνεχίσει να κόβει; Θα σταματήσει το πρόσθετο βιβλίο και θα θεωρήσει καινούριες ΑΠΥ και ΤΠΥ αθεώρητο το ίδιο η καινούριο; Σας ευχαριστώ!

Απάντηση

Η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, ήτοι ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου, ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων, ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων, ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, ο εκμεταλλευτής επιχείρησης πώλησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και ο πράκτορας κρατικών λαχείων, εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988.
Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

Ακόμη, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1037/1992, προβλέπονται τα εξής:
1. Παρέχουμε τη δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
(.......)
δ) Στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κτίστες και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες).

Τέλος, στο άρθρο 1 του Ν. 1809/1988 προβλέπεται ότι επιτρέπεται η έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων διπλότυπων αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για συναλλαγές που πραγματοποιεί ο επιτηδευματίας εκτός του κεντρικού καταστήματος ή του υποκαταστήματός του (π.χ έκδοση εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων, εκθέσεις κ.λπ.)

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από 28/02/2013 είστε υποχρεωμένος στην έκδοση ΤΠΥ αθεώρητου όσον αφορά την συναλλαγή σας με άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το Δημόσιο, αγρότες κτλ.
Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θεωρούμε ότι είναι υποχρεωτική η έκδοση των αποδείξεών σας μέσω φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ ή μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ), εκτός των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΠΟΛ 1037/1992  και του άρθρου 1 του Ν. 1809/1988 (εκσκαφές που θεωρούνται τεχνικά έργα – παροχή εκτός επαγγελματικών εγκαταστάσεων) όπου μπορείτε να εκδίδεται ΑΠΥ χειρόγραφα από θεωρημένα μπλοκ.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.