Αθήνα, 2 Μαΐου 2013
Πρωτ.:Δ17Γ 5017279 ΕΞ2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 1 7 Η
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Γ ΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Βασιλική Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο : 210 69 87 486
FAX : 210 69 87 489

ΘΕΜΑ : Ισοτιμίες σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε EURO σύμφωνα με το άρθρο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 2/2000 ΕΕ-Μεξικού

ΣΧΕΤ. : Το αρ.πρωτ. Δ.685/406/13-05-2004 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου μας και κατόπιν σχετικού εγγράφου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (TAXUD/B3/AMM/18.04.2013), σας κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα ισοτιμιών σε εθνικά νομίσματα των ποσών που είναι εκφρασμένα σε Ευρώ, βάσει του άρθρου 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ της Απόφασης 2/2000 ΕΕ-Μεξικού.

Οι εν λόγω αξίες, υπενθυμίζεται ότι ισχύουν για:

1) Τη Δήλωση καταγωγής στο εμπορικό τιμολόγιο από οποιονδήποτε εξαγωγέα,

2) Τις προσωπικές αποσκευές των επιβατών και

3) Τα μικροδέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΕΡΑΣΜΙΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΑ