ΠΟΛ.1142/2007 [5/12/07]
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2 - 4
Tαχ. Kώδ. : 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-364.7202-5
FAX : 210-364.5413
Email : fpa-a1@ky.ypoik.grΑθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1116806/9860/1798/0014
ΠΟΛ 1142
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν. 3610/2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 21 και 27 του ν. 3610 περί «αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 258 Α΄/22-11-2007, με τις οποίες τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000). Ειδικότερα:1. Στο άρθρο 21 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις περί της εφαρμογής του ΦΠΑ στα ακίνητα (κοινοπραξίες και κοινωνίες) καθώς και διατάξεις για την μετάταξη των αγροτών και την πράξη προσδιορισμού του φόρου. Για τα θέματα αυτά θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις.2. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφοι γ΄ και δ΄ του κοινοποιούμενου νόμου, η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αρχίζει για πράξεις που διενεργήθηκαν από 1.1.2006 και μετά και των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου (22.11.2007).