ΠΟΛ.1016/28.1.2008

Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κ.λ.π.

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2008
Αριθ.Πρωτ.: 1011511/43/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΚΑΙ ΦΜΑΠ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του σχεδίου νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κ.λ.π.
Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών - Απαλλαγή πρώτης κατοικίας - Ενιαίο τέλος ακινήτων - Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις» και αναμένεται η δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σας αποστέλλουμε το τελικό κείμενο των άρθρων 1 έως και 21 που αναφέρονται στα θέματα της φορολογίας κεφαλαίου και του ενιαίου τέλους συναλλαγής.

Οδηγίες για την εφαρμογή αυτών θα σας αποστείλουμε μεταγενέστερα, λαμβάνοντας υπόψη και τα ερωτήματα που μας τίθενται.

 

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ