Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να ρυθμιστεί η αγορά τεχνικών και τυχερών παιγνίων, η οποία λειτουργεί σήμερα χωρίς κανέναν έλεγχο και ρύθμιση, σε βάρος των δημοσίων εσόδων και κυρίως του κοινωνικού συνόλου, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά των νέων, μέσα από την ένταξη και παρακολούθηση σε νόμιμο πλέον πλαίσιο των διεξαγόμενων παιχνιδιών.

 

 

 

1) Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Κάντε λήψη πατώντας το κουμπί.

 

2) Εισηγητική έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Κάντε λήψη πατώντας το κουμπί.

 

3) Ενημερωτικό Σημείωμα για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων»

Κάντε λήψη πατώντας το κουμπί.