ΠΟΛ.1042/26.2.2008

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 180939/7.2.2008 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), η λειτουργία του συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΕΔΟΕ) ξεκίνησε και για τους Νομούς Θεσπρωτίας, Καβάλας και Ροδόπης.
Επομένως, οι Νομοί της χώρας στους οποίους ήδη λειτουργεί το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων είναι οι εξής:
Άρτας
Αιτωλοακαρνανίας
Αττικής
Αχαΐας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Εύβοιας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσσαλονίκης
Θεσπρωτίας
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσας
Κιλκίς
Κοζάνης
Λάρισας
Λευκάδας
Ξάνθης
Πέλλας
Πιερίας
Πρέβεζας
Ροδόπης
Τρικάλων
Φλώρινας
Χαλκιδικής
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τις επιχειρήσεις ανακύκλωσης που συμμετέχουν στο σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» (ΕΔΟΕ) – τηλ.: 210-68.99.039 ή στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ