ΠΟΛ.1053/7.3.2008

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην εγκύκλιο 1027252/101/ΠΟΛ.1048/5.3.2008

Σας γνωρίζουμε ότι στην πιο πάνω εγκύκλιό μας, με την οποία σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 4 του Ν.3634/2008, που αναφέρονται στη φορολογία κεφαλαίου, στο τέλος της πρώτης σελίδας, από τυπογραφικό λάθος, οι παππούδες περιελήφθησαν στην Α’ κατηγορία αντί στη Β.
Επομένως, η σωστή κατάταξη των κληρονόμων σε κατηγορίες είναι:
«Στην Α’ κατηγορία υπάγονται σύζυγος, τέκνα, γονείς και εγγόνια. Στη Β’ κατηγορία υπάγονται παππούδες, δισέγγονα, προπαππούδες, αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων (γονέων, παππούδων) του πατέρα που τα αναγνώρισε, τέκνα και εγγόνια του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων (γονέων, παππούδων) αυτού, αδέλφια (αμφιθαλή ή ετεροθαλή), συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου (θείοι), πατριοί και μητριές, τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου, τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές). Στη Γ’ κατηγορία υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενής του κληρονομούμενου (π.χ. εξαδέλφια, μικρανίψια κ.λπ.) ή εξωτικός.»