ΠΟΛ. 1099 - 12/04/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α) με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα- Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86Α' ο ν.4072/2012 με το προαναφερόμενο θέμα, του οποίου το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr).

 

Ειδικότερα όμως σας κοινοποιούμε τα άρθρα 320 έως και 322, τα οποία αναφέρονται σε θέματα φορολογίας, για άμεση ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατά περίπτωση αναλυτικές οδηγίες.

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας

Δημήτρης Σταματόπουλος