Ερώτηση

106. Καλημέρα σας.Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου διευκρινήσετε το εξής: Ο επαγγελματίας ή η επιχ/ση που είναι υποχρεωμένη βάσει του ΚΦΑΣ να πάψει να εκδίδει ΑΠΥ θεωρημένες από την ΔΟΥ, έχει σημασία εάν θα χρησιμοποιήσει φτμ ή φορολ. μηχανισμός; Και ρωτάω εάν έχει σημασία γιατί ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μας είπε ότι εάν χρησιμοποιήσει φτμ υπάρχει περίπτωση το εισόδημά του να χαρακτηριστεί εισόδημα από εμπορικές επιχ/σεις ενώ η χρήση του φορολ. μηχανισμού αποκλείει κάτι τέτοιο.Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Είναι ξεκάθαρο από τις διατάξεις της εγκυκλίου ΠΟΛ.1004/2013 πως οι ΑΛΣ εκδίδονται πλέον υποχρεωτικά με την χρήση ΦΤΜ ή ΦΗΜ, εκτός των περιπτώσεων που εξαιρούνται της χρήσης ΦΤΜ και εκδίδονται χειρόγραφες θεωρημένες αποδείξεις.
Η δυνατότητα χρήσης ΦΤΜ ή  Φορολογικού μηχανισμού ή έκδοσης χειρόγραφων θεωρημένων αποδείξεων -όπου αυτό επιτρέπεται- λειτουργεί διαζευκτικά και δεν επηρεάζει διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, όπως τον χαρακτηρισμό της πηγής που προκύπτει το εισόδημα.
Δεν γνωρίζουμε σε ποιες διατάξεις νόμου βασίζεται ο προϊστάμενος της ΔΟΥ.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.