ΠΟΛ. 1028 - 27/01/2012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011.

Σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1022/3.2.2011, τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παρ. 4 και 101 του Κ.Φ.Ε., που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011, λόγω μεταβολής της περιουσιακής τους κατάστασης την 1η Ιανουαρίου 2011, την υποβάλλουν υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1250/19.12.2011 και με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1027/2012 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων παρατάθηκε για τα φυσικά πρόσωπα έως και την 5η Μαρτίου 2012 και για τα νομικά πρόσωπα μέχρι την 30ή Απριλίου 2012. 

Στην εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων αποτυπώνεται η περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων νομικών προσώπων, βάσει των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από αυτά και επεξεργαστεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, και επ' αυτής πραγματοποιούνται οι απαραίτητες μεταβολές, ώστε η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης που εμφανίζεται στην εφαρμογή να ανταποκρίνεται σε αυτήν της 1ης Ιανουαρίου 2011.

Σε περίπτωση εμφάνισης μέρους της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου νομικού προσώπου και όχι του συνόλου αυτής ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο προσθέτει τα ακίνητα που δεν αποτυπώνονται και πραγματοποιεί τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2011.

Για τη διευκόλυνση των νομικών προσώπων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 01/01/2011 με αρχείο excel, όπου κατόπιν επεξεργασίας από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα προκύψει η δήλωση περιουσιακής κατάστασης.

Ακριβές Αντίγραφο   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας   

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου