ΠΟΛ. 1018 - 13/01/2012

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α' 89), της Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 (ΦΕΚ Β'. 407) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και των οικ. 2279/22.12.2010 και οικ. 382/12.1.2012 ερμηνευτικών εγκυκλίων των διατάξεων αυτών ορίζεται υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ.. 

2. Η υποχρέωση αυτή αφορά αποκλειστικά νέες μισθώσεις, εφόσον η επιφάνεια των ακινήτων υπερβαίνει τα 50 τ.μ. και αρχίζει από 9 Ιανουαρίου 2011 για τις μισθώσεις ενιαίων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2008 και από 9 Ιανουαρίου 2012 (μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας εφαρμογής που ήταν 9 Ιουλίου 2011 που δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ), για τις μισθώσεις τμημάτων των κτιρίων, που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με αποκλειστική χρήση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.

3. Συνεπώς, με τις πιο πάνω προϋποθέσεις, άρχισε από 9-1-2011 η υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων που συντάχθηκαν για τις μισθώσεις ενιαίων κτιρίων και ήδη από 9-1-2012 αρχίζει η υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη θεώρηση αντίστοιχα των μισθωτηρίων που συντάχθηκαν για τις μισθώσεις τμημάτων των κτιρίων που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες.

4. Για ενημέρωσή σας και ενιαία εφαρμογή των οικείων διατάξεων, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008, την Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και τις οικ 2279/22.12.2010 και οικ. 382/12.1.2012 ερμηνευτικές εγκυκλίους.

5. Περαιτέρω, για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών αρμόδιες υπηρεσίες είναι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας Λ. Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 6974707, 210 6974742 και 210 6974722), καθώς και η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών για Προγράμματα Εξοικονόμησης Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 9797400).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ