ΠΟΛ.1085/19.5.2008

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν. 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές

Αθήνα, 19 Μαΐου 2008
Α.Π.: 1055060/1114/08/ΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΠΟΛ: 1085
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Βουλγαράκη
Τηλέφωνο : 2103375196
Fax : 2103375854
e-mail : ypoik@otenet.gr

Θέμα: Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας Ν. 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004) Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές

Σε συνέχει του εγγράφου μας με Α.Π. 10722224/2382/06/ΔΟΣ ΠΟΛ.1103/2.8.2006 από 2-8-2006, σας ενημερώνουμε ότι οι φορολογικές αρχές της Τουρκίας προχώρησαν σε ανακατατάξεις ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων. Οι ανακατατάξεις αυτές, επέφεραν από 1-4-2008 αλλαγές και στα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα υπογραφής των πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των ατόμων που έχουν δικαίωμα υπογραφής των εν λόγω πιστοποιητικών, καθώς και οι σφραγίδες.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α. ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Ο Διευθυντής

Γ. Κουνάδης