ΠΟΛ.1087/23.5.2008

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), περ. α’ και γ’ του άρθρου 148 του Κεφαλαίου 7, απαλλάσσονται από τον φόρο, μεταξύ άλλων, οι παραδόσεις πλοίων που χρησιμοποιούνται στη ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο, καθώς και οι παραδόσεις αγαθών, τα οποία προορίζονται για τον εφοδιασμό τους.
Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. 1051009/2119/669/0014/ΠΟΛ.1156/9.5.1997 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΔΥΟ) και ύστερα από τροποποίηση των σχετικών διατάξεων, για λόγους εναρμόνισης της εσωτερικής νομοθεσίας με την εν λόγω Κοινοτική Οδηγία, διευκρινίστηκε ότι, από 7.3.1996, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ η παράδοση στο εσωτερικό της χώρας πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην εμπορική ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης και εκτελούν μεταφορές προσώπων ή αγαθών με κόμιστρο ή άλλη εμπορική, βιομηχανική ή αλιευτική εκμετάλλευση ή για το Δημόσιο γενικά.
2. Τα πλοία, ειδικού τύπου, που χαρακτηρίζονται ως θαλάσσια ταξί, εκτελούν ταξίδια εντός και εκτός λιμένος και παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες εξομοιώνονται με την εμπορική ναυσιπλοΐα ανοικτής θαλάσσης, εφόσον πραγματοποιούν μαζική μεταφορά προσώπων, λειτουργώντας με παρόμοιο τρόπο ενός συμβατικού λεωφορείου ή πραγματοποιούν στάσεις έπειτα από αίτηση των επιβαινόντων σε διαφορετικά σημεία, όπως ένα ταξί.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), περί ειδικών απαλλαγών από τον ΦΠΑ, να ισχύουν και για τα συγκεκριμένα πλοία, που χαρακτηρίζονται ως θαλάσσια ταξί, από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τα λοιπά θαλάσσια μέσα (πλοιάρια, ταχύπλοα, λέμβους ή καΐκια κ.λπ.), τα οποία πραγματοποιούν πράξεις για σκοπούς αναψυχής ή αθλητισμού (π.χ. θαλάσσια μπάνια, θαλάσσιες εκδρομές ή περιηγήσεις περιορισμένης ναυσιπλοΐας, όπως ο γύρος του νησιού ή θαλάσσιες διαδρομές κοντινών αποστάσεων μεταξύ νησιών, καταδύσεις, σκι κ.λπ.).
4. Κάθε άλλη ερμηνεία ή διοικητική λύση που έχει δοθεί μέχρι σήμερα για το παραπάνω θέμα από την υπηρεσία μας, παύει να ισχύει.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών